Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve z 2. marca 2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.07.2020, dodatku č. 2 zo dňa 24.02.2021 a dodatku č. 3 zo dňa 28.06.2021

Názov:Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve z 2. marca 2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.07.2020, dodatku č. 2 zo dňa 24.02.2021 a dodatku č. 3 zo dňa 28.06.2021
Rok:2021
Predmet:Doplnenie čl. 6 o ods. 30
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry – Závodný výbor Trenčianske múzeum, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:1.12.2021
Dátum zverejnenia:1.12.2021
Dátum účinnosti:2.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Dodatok c. 4 ku KZ ucinnost od 2.12.2021.pdf PDF 806,82 kB