Dohoda o urovnaní č. 170/2021

Názov:Dohoda o urovnaní č. 170/2021
Rok:2021
Predmet:Urovnanie sporných práv strán dohody
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:KALORIM, s.r.o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša
Dátum uzatvorenia:29.11.2021
Dátum zverejnenia:29.11.2021
Dátum účinnosti:30.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Dohoda o urovnani 170-2021 Kalorim.pdf PDF 2,44 MB