Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 5/2022

Názov:Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 5/2022
Rok:2022
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum uzatvorenia:26.01.2022
Dátum zverejnenia:28.01.2022
Dátum účinnosti:29.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Hromadna zmluva o poskytovani verejnych sluzieb 5_2022.pdf PDF 577,03 kB