Kolektívna zmluva

Názov:Kolektívna zmluva
Rok:2021
Predmet:Úprava podmienok kolektívnej zmluvy
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry – Závodný výbor Trenčianske múzeum, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:28.12.2021
Dátum zverejnenia:29.12.2021
Dátum účinnosti:30.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Kolektivna zmluva 1.1.2022.pdf PDF 3,06 MB