Kúpna zmluva č. 153/2021

Názov:Kúpna zmluva č. 153/2021
Rok:2021
Predmet:Kúpa historickej tlače "De THERMIS TRENTSINENSIBVS"
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PdD.
Dátum uzatvorenia:26.11.2021
Dátum zverejnenia:26.11.2021
Dátum účinnosti:27.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/KZ 153-2021 Michalik.pdf PDF 1,42 MB