Nájomná zmluva č. 10/2022

Názov:Nájomná zmluva č. 10/2022
Rok:2022
Predmet:Užívanie priestoru dolného nádvoria Trenčianskeho hradu, vrátane amfiteátru a objektu Delová bašta
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Haart Event s.r.o., Záhradná 25/4, 911 05 Trenčín
Dátum uzatvorenia:17.3.2022
Dátum zverejnenia:18.3.2022
Dátum účinnosti:19.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/NZ 10-2022 Haart - Olympic.pdf PDF 1,77 MB