Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 13/2022

Názov:Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 13/2022
Rok:2022
Predmet:Krátkodobé užívanie objektu delovej bašty
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:MUDr. Tibor Jankovský
Dátum uzatvorenia:30.3.2022
Dátum zverejnenia:30.3.2022
Dátum účinnosti:31.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/NZ 13-2022 svadba Jankovsky.pdf PDF 1,46 MB