Rámcová dohoda č. Z202124793_Z

Názov:Rámcová dohoda č. Z202124793_Z
Rok:2021
Predmet:Propagačný materiál
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Boris Vencel, Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum uzatvorenia:21.12.2021
Dátum zverejnenia:21.12.2021
Dátum účinnosti:22.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/RD Z202124793_Z Vencel.pdf PDF 1,83 MB