Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní servisných služieb

Názov:Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní servisných služieb
Rok:2022
Predmet:Servis a údržba EPS, PSN, HSP a PTV
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:ANTES GM, spol. s.r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:11.1.2022
Dátum zverejnenia:13.1.2022
Dátum účinnosti:14.1.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 01-2022 o poskytovani servis sl. - Antes.pdf PDF 1,84 MB