Zmluva č. 174/2021 o poskytovaní strážnej služby

Názov:Zmluva č. 174/2021 o poskytovaní strážnej služby
Rok:2021
Predmet:Poskytovanie bezpečnostných služieb pri ochrane majetku - odvoze finančných hotovostí a cenín
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:GRAND SBS s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Dátum uzatvorenia:17.1.2022
Dátum zverejnenia:17.1.2022
Dátum účinnosti:18.1.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 174-2021 o poskytovani straznej sluzby - GRAND SBS.pdf PDF 1,26 MB