Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 155/2021

Názov:Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 155/2021
Rok:2021
Predmet:Vyhotovenie diela - odborného príspevku
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Mgr. Dominik Blanár, PhD.
Dátum uzatvorenia:26.11.2021
Dátum zverejnenia:1.12.2021
Dátum účinnosti:2.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 155-2021 Blanar D.pdf PDF 874,68 kB