Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 157/2021

Názov:Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 157/2021
Rok:2021
Predmet:Vyhotovenie diela - odborného príspevku
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Dátum uzatvorenia:26.11.2021
Dátum zverejnenia:1.12.2021
Dátum účinnosti:2.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 157-2021 Lopatkova Z.pdf PDF 883,77 kB