Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 158/2021

Názov:Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 158/2021
Rok:2021
Predmet:Vyhotovenie diela - odborného príspevku
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Dátum uzatvorenia:29.11.2021
Dátum zverejnenia:1.12.2021
Dátum účinnosti:2.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 158-2021 Marek M.pdf PDF 846,73 kB