Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 164/2021

Názov:Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 164/2021
Rok:2021
Predmet:Vyhotovenie diela - odborný príspevok s názvom "Bojová výstroj a výzbroj jednotlivých vrstiev uhorských bojovníkov"
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Mgr. Dávid Gregora
Dátum uzatvorenia:26.11.2021
Dátum zverejnenia:29.11.2021
Dátum účinnosti:30.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 164-2021 Gregora D.pdf PDF 873,74 kB