Zmluva o dielo č. 151/2021

Názov:Zmluva o dielo č. 151/2021
Rok:2021
Predmet:Oprava poplachového systému narušenia (PSN) na Trenčianskom hrade
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50
2. zmluvná strana:ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:19.11.2021
Dátum zverejnenia:19.11.2021
Dátum účinnosti:20.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD 151-2021 Antes GM.pdf PDF 2,48 MB