Zmluva o dielo č. 2/2022

Názov:Zmluva o dielo č. 2/2022
Rok:2022
Predmet:Vyhotovenie diela - prednášky "O lese a nelese"
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Mgr. Ondrej Kameniar
Dátum uzatvorenia:24.1.2022
Dátum zverejnenia:25.1.2022
Dátum účinnosti:26.1.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/ZoD 02-2022 Kameniar.pdf PDF 1009,1 kB