Zmluva o dielo č. 6/2022

Názov:Zmluva o dielo č. 6/2022
Rok:2022
Predmet:Vypracovanie projektovej dokumentácie "PD - rekonštrukcia prístupovej komunikácie medzi I. a II. bránou Trenčianskeho hradu"
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:16.3.2022
Dátum zverejnenia:16.3.2022
Dátum účinnosti:17.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoD 06-2022 MALASTAV.pdf PDF 4,5 MB