Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123195_Z

Názov:Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123195_Z
Rok:2021
Predmet:Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o., Drevný trh3, 040 01 Košice
Dátum uzatvorenia:23.11.2021
Dátum zverejnenia:23.11.2021
Dátum účinnosti:24.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/Z o poskytovani sluzieb Z202123195_Z GASTEST.pdf PDF 2,56 MB