Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 152/2021

Názov:Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 152/2021
Rok:2022
1. zmluvná strana:Peter Sadovský - PEKOV Holubyho 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:25.01.2022
Dátum zverejnenia:26.01.2022
Dátum účinnosti:27.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva o realizacia archeologickeho vyskumu 152_2021.pdf PDF 2,14 MB