Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 166/2021

Názov:Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 166/2021
Rok:2021
Predmet:Realizácia archeologického výskumu
1. zmluvná strana:Rehoľa menších bratov Františkánov, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
2. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:29.11.2021
Dátum zverejnenia:1.12.2021
Dátum účinnosti:2.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Z o realizacii archeo vyskumu 166-2021 Frantiskani.pdf PDF 5,52 MB