Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 9/2022

Názov:Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 9/2022
Rok:2022
Predmet:Realizácia archeologického výskumu
1. zmluvná strana:Obec Kostolné, Kostolné 1, 916 31 Kostolné
2. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:3.3.2022
Dátum zverejnenia:3.3.2022
Dátum účinnosti:4.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Z o realizacii AV 09-2022 Obec Kostolne.pdf PDF 4,66 MB