Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch

Názov:Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch
Rok:2022
1. zmluvná strana:Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
2. zmluvná strana:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
3. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:26.01.2022
Dátum zverejnenia:31.01.2022
Dátum účinnosti:01.02.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva o vklade hotovosti v zaplombovanych obaloch.pdf PDF 1,66 MB