Zmluva o výpožičke č. VHÚ-4-6/2022, č. 8/2022

Názov:Zmluva o výpožičke č. VHÚ-4-6/2022, č. 8/2022
Rok:2022
Predmet:Výpožička 1ks zb. predmetu - 120 mm rakúsko-uhorský kanón vz. 80
1. zmluvná strana:Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
2. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Dátum uzatvorenia:21.2.2022
Dátum zverejnenia:25.2.2022
Dátum účinnosti:26.2.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/02_2022/ZoV 08-2022 Vojensky histor ustav.pdf PDF 2,03 MB