Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2022

Názov:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2022
Rok:2022
Predmet:Výpožička 46 ks zbierkových predmetov etnografickej povahy
1. zmluvná strana:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
2. zmluvná strana:Hrad Beckov, n.o., Beckov 180, 916 38 Beckov
Dátum uzatvorenia:30.3.2022
Dátum zverejnenia:30.3.2022
Dátum účinnosti:31.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoV ZP 11-2022 Hrad Beckov.pdf PDF 5,12 MB