Edičná činnosť

   

               

Mikuláš Drábik

      Ilešháziovci
 Trenčiansky hrad  Ilešháziovci
 Vzbura slovenkých vojakov v Kragujevci   Matúš Čák Trenčiansky