Ilešháziovci

Ilešháziovci

Ilešháziovci

Rodová zbierka obrazov

Autori: Katarína Babičová, Mgr. Danuta Učníková, PhDr. Vlastimil Hábl

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 3,- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Ilešháziovci, rod, ktorý sa zapísal do dejín Trenčianskej župy a mesta, počas dlhých 241 rokov ovplyvňoval ich dejiny či už politickým konaním, alebo spoločenskou činnosťou. Prvý z tohto rodu na Trenčianskom hrade bol Štefan Ilešházi I. Štefan zomrel bez potomkov. Majetok po ňom dedí Gašpar Ilešházi, ktorý bol jeho synovcom. Dedičmi Gašpara sa stali jeho synovia Gabriel a Juraj. Nasledovali Mikuláš Ilešházi a jeho syn Jozef. Po smrti Jozefa sa stal dedičným trenčianskym a liptovským županom jeho syn Ján Baptista Ilešházi. Štefan Ilešházi II. je posledným členom tejto významnej rodiny, ktorým vymrel slávny a významný rod.

Ilešháziovská mecenášska činnosť v oblasti umenia bola doteraz málo známa. Tento dlh voči dejinám splatilo Trenčianske múzeum v Trenčíne expozíciou rodovej galérie portrétov a ďalších obrazov z ilešháziovských rodových sídiel. Obrazom sa venuje aj táto publikácia.