Ilešháziovci

Ilešháziovci

Ilešháziovci

Vojaci, diplomati, zberatelia a mecéni.

Autori: PhDr. Vlastimil Hábl

Vydal Trenčiansky samosprávny kraj

Cena: 10,- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

V slovenskej histórii existuje viacero príkladov prepojenia určitej lokality, mesta, hradu s konkrétnym šľachtickým či patricijským rodom, alebo príslušníkom takéhoto rodu.

Trenčín je v povedomí Trenčanov i Slovákov obecne spájaný predovšetkým s menom Matúša Čáka III. Trenčianskeho. Napriek tomu však rodom, ktorý najdlhšie ovplyvňoval život a dejiny mesta, bol rod Ilešháziovcov. Tí dlhých 241 rokov vlastnili trenčianske hradné panstvo ako "dediční a veční" trenčianski a liptovskí župani. Aj keď nikdy nepoužívali predikát "z Trenčína", šesť generácií rodu zenechalo v dejinách mesta nezmazeteľnú stopu.