Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky

Historický román

Autori: Milan Ferko

Cena: 4,- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Historický román a pritom taký súčasný vo svojej základnej téme boja o moc, o majetky, o sebauplatnenie! Rytierske bitky a pitky, intrigy o kráľovský trón a cirkevné kliatby však prerastá zápas osirotenej princeznej o česť a právo na lásku. S tým súvisí vznik prekrásnej nástennej maľby v kostole vo Veľkej Lomnici aj mimoriadnej mestskej pečate Trnavy, zásahy pápežského legáta kardinála Gentilisa, zavraždenie šarišsko-abovského magnáta Omodeja, známa bitka pri Rozhanovciach i tajomný hrob v Lančári. Pán Váhu a Tatier sa stáva aj pánom Dunaja, od ktorého závisí postavenie českého kráľa Václava, uhorského Karola Róberta i poľského Vladislava Lokietka. Matúšovi sa má podrobiť aj láska princeznej Margaréty, ktorá musí voliť medzi životom dvorskej slávy alebo šľachetného ženského šťastia, čo sa nezaobíde bez čiernej mágie, únosu i osudného súboja.