Mikuláš Drábik

Mikuláš Drábik

Mikuláš Drábik

Vizionár, mystik a kazateľ Jednoty bratskej

Autor: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 7,50 € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

"Osobnosť Mikuláša Drábika priťahovala a priťahuje pozornosť predovšetkým v spojení s významným mysliteľom, pedagógom, teológom a filozofom Janom Amosom Komenským, ale tiež v súvislosti s českým exulantstvom v 17. storočí. Dnešné bádateľské úsilie odmietlo predpojaté a jednostránné hľadiská prizmou J.A.Komenského. Preto podrobnejšie preskúmanie Drábikovho života a diela musí smerovať k pochopeniu danej doby, exilu, Jednoty bratskej a situácie v strednej Európe, najmä v Uhorsku. Dielo sa nesústreďuje len na historickú osobnosť, ale tiež na analýzu neskorších poloprávd, povestí jeho neúnavných protivníkov, ako aj obdivovateľov. Cez osobu M. Drábika je možné viac pochopiť mentalitu doby, lepšie siahnúť na tep dejín."
Libor Bernát