Dobový tábor

galeria/vp/vp_dobovy_p01.jpg alt="Dobový tábor - Pohľad 1" title="Dobový tábor na Trenčianskom hrade." />
Dobový tábor na Trenčianskom hrade.