Letná veža

galeria/vp/vp_letnaveza_p01.jpg alt="Letná veža - Pohľad 1" title="Expozícia letnej veže." />
Expozícia letnej veže.

galeria/vp/vp_letnaveza_p02.jpg alt="Letná veža - Pohľad 2" title="Expozícia letnej veže." />
Expozícia letnej veže.