Rotunda

galeria/vp/vp_rotunda_p01.jpg alt="Rotunda - Pohľad 1" title="Expozícia rotundy" />
Expozícia rotundy.

galeria/vp/vp_rotunda_p02.jpg alt="Rotunda - Pohľad 2" title="Expozícia rotundy" />
Expozícia rotundy.

galeria/vp/vp_rotunda_p03.jpg alt="Rotunda - Pohľad 3" title="Expozícia rotundy" />
Expozícia rotundy.

galeria/vp/vp_rotunda_p04.jpg alt="Rotunda - Pohľad 4" title="Expozícia rotundy" />
Expozícia rotundy.