Prednáška Jána Laciku na tému Prírodná história Slovenska, vznik pohorí a riek, 12.11.2012, 16:30 hod.

Termín: 12.11.2012, 16:30

RNDr. Ján Lacika, CSc. - fyzický geograf a geomorfológ z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Známy slovenský cestovateľ a účastník viacerých expedícií, z ktorých vzniklo množstvo vedecko-populárnych článkov. Editor časopisu Geografia, autor viacerých školských učebníc zemepisu a spoluautor publikácie Slovensko - poľské Tatry. V roku 1998 získal cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. V minulom roku vydal krásnu publikáciu Divy Tatier. K jeho záľubám patrí fotografovanie, turistika a cestovanie.

Miesto konania

Trenčianske múzeum - Mierové nám. 46

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne