Aktuality

10.4.2024
Trenčianske múzeum v Trenčíne si pripomína jubileum významnej emancipovanej národovkyne

Trenčianske múzeum v Trenčíne pri príležitosti 200. jubilea narodenia Anny – Hurbanovej Jurkovičovej pripravilo výstavu venovanú životu a posolstvu tejto významnej ženskej postave slovenských dejín.

5.4.2024
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024

Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 o nájme na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Draškovičovho kaštieľa na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

4.4.2024
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje výsledky z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024 v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade v Trenčíne.

28.3.2024
SPOLOČNÉ VSTUPNÉ AJ V ROKU 2024

Aj v roku 2024 ponúka Trenčianske múzeum výhodné spoločné vstupné, ktoré umožňuje s jednou zakúpenou vstupenkou navštíviť všetky otvorené pobočky múzea v kraji.

27.3.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 3/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Draškovičov kaštieľ na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

22.3.2024
Výsledky súťaže "Trenčiansky hrad - expozícia 2026"

Architektonická súťaž návrhov "Trenčiansky hrad - expozícia 2026" pozná víťaza, hodnotiaca komisia hodnotila 6 návrhov.

1.3.2024
Prednáška  „...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida"

Vo štvrtok 29.2.2024 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Čachticiach uskutočnila prednáška JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. s názvom „...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida".

1.3.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Draškovičov kaštieľ na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

1.3.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov: Nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň/suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade.

1.3.2024
Súsošie z pomníka M. R. Štefánika opúšťa Trenčianske múzeum

Súsošie, ktorého torzo sa donedávna nachádzalo na nádvorí Župného domu, bolo pôvodne súčasťou Pomníka Slobody so sochou M. R. Štefánika. Po niekoľkých desaťročiach sa presunulo z nádvoria Župného domu do dočasných náhradných priestorov.