Aktuality

12.1.2024
Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne dosiahlo v roku 2023 svoju historicky najvyššiu návštevnosť. Samotný hrad navštívilo 170 000 návštevníkov, dohromady pobočky krajského múzea navštívilo viac ako 200 000 návštevníkov. V trende kontinuálne stúpajúcej návštevnosti svojich pobočiek chce múzeum pokračovať aj naďalej.

22.12.2023
Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Múzeum vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu hrade. Víťazný návrh bude finančne odmenený a využívaný v projekte Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026.

14.12.2023
Múzeum zrekonštruovalo zvlhčovací systém v Centrálnom depozitári

Centrálny depozitár, v ktorom Trenčianske múzeum v Trenčíne uchováva svoj zbierkový fond, má kompletne zrekonštruovaný zvlhčovací systém za viac ako 32 000 €.

13.12.2023
VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - RIADITEĽ/KA KREATÍVNEHO INŠTITÚTU TRENČÍN

Trenčín bude v roku 2026 európske hlavné mesto kultúry. Buďte toho súčasťou! Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európska hlavné mesto kultúry, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu- RIADITEĽ/KA KREATÍVNEHO INŠTITÚTU TRENČÍN.

11.12.2023
Voľné pracovné miesta v Trenčianskom múzeu

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá zamestnancov na nasledovné voľné pracovné miesta: SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK (Draškovičov kaštieľ v Čachticiach) SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK (Šľachtické sídlo rodu Ambro Beckov) HISTORIK/HISTORIČKA (Trenčianske múzeum v Trenčíne) UPRATOVAČ/KA (Trenčiansky...

24.11.2023
Zverejnenie zápisnice z otvárania obálok priameho nájmu č. 01/2023.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na prenájom časti nebytového priestoru.

31.10.2023
Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2023

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade.

16.10.2023
Prednášky v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"

Dňa 9.10.2023 sa na Trenčianskej župe v rámci dňa otvorených dverí uskutočnili dve prednášky historika Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Martina Vincurského súvisiace s projektom "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach".

9.10.2023
Výmena drevených šindľov na objektoch Trenčianskeho hradu

V rámci obnovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky boli vymenené drevené šindle na 2 objektoch Trenčianskeho hradu.

6.10.2023
Na Trenčianskom hrade sme privítali 150 000. návštevníka v tomto roku

„Tohtoročná sezóna bola pre nás suverénne najlepšia v histórii. Máme najviac návštevníkov nielen na Trenčianskom hrade, ale aj na ostatných našich pobočkách," hovorí riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko.