Aktuality

1.3.2024
OZNAM: o zmene korešpondenčnej adresy Trenčianskeho múzea v Trenčíne

S účinnosťou od 1.3.2024 sa mení korešpondenčná adresa Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo inštitúcie zostáva nezmenené.

20.2.2024
Diskusia "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti"

Podujatie bolo súčasťou projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, ktorý je financovaný z grantov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

17.1.2024
Trenčiansky hrad má svoj podrobný 3D model

Trenčiansky hrad je odteraz natrvalo zachovaný pre všetky budúce generácie.

15.1.2024
Trenčianske múzeum získalo vzácny obraz Krištofa Ugronoviča z roku 1741

Krištof Ugronovič bol podžupanom Trenčianskej stolice a zúčastnil sa aj súdu s Jurajom Jánošíkom

12.1.2024
Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne dosiahlo v roku 2023 svoju historicky najvyššiu návštevnosť. Samotný hrad navštívilo 170 000 návštevníkov, dohromady pobočky krajského múzea navštívilo viac ako 200 000 návštevníkov. V trende kontinuálne stúpajúcej návštevnosti svojich pobočiek chce múzeum pokračovať aj naďalej.

22.12.2023
Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Múzeum vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu hrade. Víťazný návrh bude finančne odmenený a využívaný v projekte Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026.

14.12.2023
Múzeum zrekonštruovalo zvlhčovací systém v Centrálnom depozitári

Centrálny depozitár, v ktorom Trenčianske múzeum v Trenčíne uchováva svoj zbierkový fond, má kompletne zrekonštruovaný zvlhčovací systém za viac ako 32 000 €.

13.12.2023
VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - RIADITEĽ/KA KREATÍVNEHO INŠTITÚTU TRENČÍN

Trenčín bude v roku 2026 európske hlavné mesto kultúry. Buďte toho súčasťou! Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európska hlavné mesto kultúry, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu- RIADITEĽ/KA KREATÍVNEHO INŠTITÚTU TRENČÍN.

11.12.2023
Voľné pracovné miesta v Trenčianskom múzeu

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá zamestnancov na nasledovné voľné pracovné miesta: SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK (Draškovičov kaštieľ v Čachticiach) SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK (Šľachtické sídlo rodu Ambro Beckov) HISTORIK/HISTORIČKA (Trenčianske múzeum v Trenčíne) UPRATOVAČ/KA (Trenčiansky...

24.11.2023
Zverejnenie zápisnice z otvárania obálok priameho nájmu č. 01/2023.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na prenájom časti nebytového priestoru.