Aktuality

1.3.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Draškovičov kaštieľ na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice.

1.3.2024
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov: Nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň/suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade.

1.3.2024
Súsošie z pomníka M. R. Štefánika opúšťa Trenčianske múzeum

Súsošie, ktorého torzo sa donedávna nachádzalo na nádvorí Župného domu, bolo pôvodne súčasťou Pomníka Slobody so sochou M. R. Štefánika. Po niekoľkých desaťročiach sa presunulo z nádvoria Župného domu do dočasných náhradných priestorov.

1.3.2024
OZNAM: o zmene korešpondenčnej adresy Trenčianskeho múzea v Trenčíne

S účinnosťou od 1.3.2024 sa mení korešpondenčná adresa Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo inštitúcie zostáva nezmenené.

20.2.2024
Diskusia "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti"

Podujatie bolo súčasťou projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, ktorý je financovaný z grantov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

17.1.2024
Trenčiansky hrad má svoj podrobný 3D model

Trenčiansky hrad je odteraz natrvalo zachovaný pre všetky budúce generácie.

15.1.2024
Trenčianske múzeum získalo vzácny obraz Krištofa Ugronoviča z roku 1741

Krištof Ugronovič bol podžupanom Trenčianskej stolice a zúčastnil sa aj súdu s Jurajom Jánošíkom

12.1.2024
Trenčianske múzeum v Trenčíne má za sebou najlepšiu sezónu, jeho pobočky navštívilo v uplynulom roku viac ako 200 000 návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne dosiahlo v roku 2023 svoju historicky najvyššiu návštevnosť. Samotný hrad navštívilo 170 000 návštevníkov, dohromady pobočky krajského múzea navštívilo viac ako 200 000 návštevníkov. V trende kontinuálne stúpajúcej návštevnosti svojich pobočiek chce múzeum pokračovať aj naďalej.

22.12.2023
Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Múzeum vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu hrade. Víťazný návrh bude finančne odmenený a využívaný v projekte Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026.

14.12.2023
Múzeum zrekonštruovalo zvlhčovací systém v Centrálnom depozitári

Centrálny depozitár, v ktorom Trenčianske múzeum v Trenčíne uchováva svoj zbierkový fond, má kompletne zrekonštruovaný zvlhčovací systém za viac ako 32 000 €.