Blog

Od roku 1984 je 18. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili článok o histórii budovy, kde sídli Podjavorinské múzeum, ktoré je v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Aká je história a medzníky samotného múzea? Prečítajte si v článku,...

Pri príležitosti týždňa slovenských knižníc by sme Vám radi predstavili jednu zo vzácnych tlačí nášho historického knižničného fondu: Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae.

Koncom decembra si pripomíname 115. výročie narodenia stredoškolského profesora, významného vlastivedného pracovníka, historika a dlhoročného riaditeľa Trenčianskeho múzea Štefana Pozdišovského.

Predvianočný čas v tradičnom vidieckom prostredí Stredného Považia v 1. polovici 20. storočia.

Dňa 27.11.2021 si pripomíname 100-sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Zatiaľ čo v prvej časti nášho miniseriálu venovanému tejto tematike sme si pripomenuli jeho rodný dom v Uhrovci, v druhom pokračovaní sa budeme venovať samotnému Alexandrovi Dubčekovi.