Blog

Dnes si predstavíme v skratke technológiu výroby historického nábytku a zadefinujeme si jednotlivé technologické úkony.

Bývalé Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom, dnešné Podjavorinské múzeum, si v roku 2020 pripomína 70. výročie svojho vzniku.

Medzi dôležité úlohy pred konzervovaním mincí patrí identifikácia a rozlíšenie pravých a falošných kusov. Táto úloha sa zakladá na interdisciplinárnej spolupráci medzi konzervátorom, numizmatikom a chemikom. Pri zlom určení môžeme mincu poškodiť

Dnes 28.8.2020 si pripomíname 271. výročie úmrtia Mateja Bela, jednej z najväčších a najvýznamnejších osobností vedeckého života v niekdajšom Uhorsku.

Historický fond našej muzeálnej knižnice ukrýva pozoruhodnú dvojzväzkovú knihu z odboru konchológie, venovanú ulitníkom, mušliam a slimákom, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších kníh svojej doby. Kniha je preložená z francúzštiny do nemčiny (ide o 1. nemecké vydanie) a vyšla v roku 1772 vo Viedni. Autorom je...

Trenčiansky hrad nebol nikdy dobytý priamym útokom, avšak v priebehu stáročí bol vystavený neustálemu obliehaniu a dobýjaniu, pri ktorých utrpel značné škody. Okrem toho niekoľkokrát vyhorel. Autor článku: Mgr. Vladimír Pinďák

Súčasťou historického fondu našej muzeálnej knižnice je aj 12 vydaní monumentálneho diela Cithara sanctorum od náboženského spisovateľa, evanjelického farára a prekladateľa Juraja Tranovského, ktorého 383. výročie úmrtia si pripomíname 29. mája.