Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

                         

Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Informácie pre návštevníkov:                                               

Tel. č.: +421 32 743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

                                               

Pokladňa od mesta

Mobil: +421 901 918 826

     

Pokladňa od Lesoparku Brezina - južné opevnenie

Mobil: +421 902 278 578

         

Svadobné obrady

Mobil.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

     

Prenájom hradných priestorov

Mobil: +421 901 918 832
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

     

Otváracie hodiny:           

JÚN - AUGUST: denne 9:00 - 19:00

(otvorené aj počas sviatkov 5.7. a 29.8.)

   

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 18:30.

  
A) Pokladňa od mesta: 
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 18:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: 11:00 - 18:15
Posledný vstup/výstup z pokladne od lesoparku Brezina je možný do 18:15 hod., po tomto čase prosím použite vstup/výstup od pokladne od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 17:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb. 

      

UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby počítali s časovou rezervou a dostavili na prehliadku Veľkého okruhu so sprievodcom najmenej o 15 minút pred konkrétnym časom prehliadky, nakoľko cesta na horný hrad, kde prehliadky začínajú trvá 15 - 20 min. Na prehliadku so začiatkom o 10:00 a 11:00 sa dostanete len cez vstup od mesta (pokladňa od lesoparku Brezina sa otvára až o 11:00).


EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 17:30 - 18:30

                               

BUDOVA KASÁRNE, v ktorej aktuálne prebieha výstava "KROJOV A KROJOVANÝCH BÁBIK, je otvorená v čase od 9:00 do 18:15. Vstup je v rámci hradných okruhov (posledný vstup na malý okruh je o 17:30)

   
KOČÍKY - Vstup do areálu hradu cez južné opevnenie od Lesoparku Brezina s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom nie je možný. Dôvodom je množstvo úzkych schodov. V tomto prípade prosím použite vstup cez pokladňu od mesta. 
                              
Na hrad sa môžete pohodlne odviezť aj vláčikom z centra mesta. Viac informácií nájdete TU.
------------------
  

SEPTEMBER: denne 9:00 - 19:00 hod. aj počas sviatku 15.9.2024

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 18:30.

   

A) Pokladňa od mesta: 
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 18:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:

Pondelok - Utorok: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite prosím pokladňu od mesta.

   

Streda - Nedeľa: 11:00 - 18:15
Posledný vstup/výstup z pokladne od lesoparku Brezina je o 18:15 hod., po tomto čase prosím použite vstup/výstup od pokladne od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 17:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb. Prosíme návštevníkov, aby na prehliadku Veľkého okruhu prišli aspoň o 15 min. skôr z dôvodu presunu z pokladne na horný hrad.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 17:30 - 18:30

    

UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby počítali s časovou rezervou a dostavili na prehliadku Veľkého okruhu so sprievodcom najmenej o 15 minút pred konkrétnym časom prehliadky, nakoľko cesta na horný hrad, kde prehliadky začínajú trvá 15 - 20 min.

   
KOČÍKY - Vstup do areálu hradu cez južné opevnenie od Lesoparku Brezina s kočíkom nie je možný. Dôvodom je množstvo úzkych schodov. Kočíkmi sa dá na hrad dostať cez pokladňu od mesta. 
   
Na hrad sa počas víkendov a sviatkov dostanete aj vláčikom z centra mesta. Viac informácií nájdete TU

------------------

  

OKTÓBER: 16. - 31.10.2023 9:00 - 17:00


Trenčiansky hrad je OTVORENÝ od 16.10 do 31.10.2023 denne od 9:00 do 17:00:

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Piatok: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

Sobota - Nedeľa: 9:00 - 16:15
Posledný vstup/výstup z pokladne od lesoparku Brezina je o 16:15 hod., po tomto čase prosím použite vstup/výstup od pokladne od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 11:00, 13:00, 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.
prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) prehliadky veľkého okruhu (so sprievodcom) počas víkendov o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (aj cez Zápoľského palác), 15:00 hod.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby počítali s časovou rezervou a dostavili na prehliadku Veľkého okruhu so sprievodcom najmenej o 15 minút pred konkrétnym časom prehliadky, nakoľko cesta na horný hrad, kde prehliadky začínajú trvá 15 - 20 min.

KOČÍKY: Vstup do areálu hradu cez južné opevnenie od Lesoparku Brezina s kočíkom nie je možný. Dôvodom je množstvo úzkych schodov. Kočíkmi sa dá na hrad dostať cez pokladňu od mesta.

   

------------------ 

  

NOVEMBER: denne 9:00 - 17:00 hod. aj počas sviatkov 1. a 17.11.2024

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 11:00, 13:00, 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

  

------------------

  

DECEMBER - JANUÁR: denne 9:00 - 17:00 hod.

okrem vianočných sviatkov 24. a 25.12.2024 a 1.1.2025 - Nový rok

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 11:00, 13:00, 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

 

------------------

FEBRUÁR: denne 9:00 - 17:00 hod.

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 11:00, 13:00, 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb. Prosíme návštevníkov, aby na prehliadku Veľkého okruhu prišli aspoň o 15 min. skôr z dôvodu presunu z pokladne na horný hrad.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

  ------------------

MAREC: 9:00 - 17:00

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 11:00, 13:00, 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb. Prosíme návštevníkov, aby na prehliadku Veľkého okruhu prišli aspoň o 15 min. skôr z dôvodu presunu z pokladne na horný hrad.

                              
EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

 

  ------------------

APRÍL: denne 9:00 - 19:00 

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 18:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 18:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Piatok: ZATVORENÉ
Sobota - Nedeľa: 11:00 - 18:15

Posledný vstup/výstup cez pokladňu od lesoparku Brezina počas Soboty a Nedele je o 18:15, po tomto čase a v ostatné dni, kedy je pokladňa zatvorená prosím použite na vstup/výstup pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 17:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a o 16:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred posledným vstupom do jeho areálu.
Pondelok - Nedeľa: 17:30 - 18:30

   
------------------

MÁJ: denne 9:00 -19:00 aj počas sviatkov 1. a 8.5.2024

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 18:30.

  
POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 18:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 18:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Piatok: ZATVORENÉ
Sobota - Nedeľa: 11:00 - 18:15
1. a 8. mája: 11:00 - 18:15

Posledný vstup/výstup cez pokladňu od lesoparku Brezina počas Soboty a Nedele je o 18:15, po tomto čase a v ostatné dni, kedy je pokladňa zatvorená prosím použite na vstup/výstup pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 17:30.

VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom): prehliadky sú o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a o 16:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred posledným vstupom do jeho areálu.
Pondelok - Nedeľa: 17:30 - 18:30

   ------------------  

ZVÝHODNENÉ PODMIENKY: SPOLOČNÉ VSTUPNÉ 

Od 1. apríla 2023 majú návštevníci možnosť v rámci zakúpenej vstupenky na Trenčiansky hrad navštíviť aj všetky ostatné pobočky, ktoré Trenčianske múzeum v Trenčíne spravuje. Viac sa dozviete TU.

Po predložení zakúpenej vstupenky na Trenčiansky hrad bude návštevníkom v prípade záujmu o návštevu spomínaných pobočiek múzea vydaná vstupenka "Spoločné vstupné - hrad" s nulovou hodnotou.


maly okruh

Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie.
Studňa lásky neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.
Kasáreň  na Trenčianskom hrade bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľskovcov v období prvej polovice 16. storočia. Slúžili na ubytovanie mužstva hradnej posádky.
Hladomorňa ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov a dozvedieť sa zaujímavé informácie ohľadom tzv. útrpného práva z histórie mesta Trenčín.
Matúšova veža je dominantou Trenčianskeho hradu. Bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu.
Panská kaplnka patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.
Letná veža a jej obytné priestory mali drevený obklad. Cez 1. poschodie bola prepojená s letnou terasou, umiestnenou pred kaplnkou a palácom Zápoľskovcov.

velky okruh


Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie.
Studňa lásky neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.
Kasáreň  na Trenčianskom hrade bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľskovcov v období prvej polovice 16. storočia. Slúžila na ubytovanie mužstva hradnej posádky.
Hladomorňa ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov a možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie ohľadom tzv. útrpného práva z histórie mesta Trenčín.
Ľudovítov palác na 1. poschodí gotického paláca, upraveného do súčasnej podoby v II. polovici 20. storočia je  novozriadená expozícia historického dobového nábytku z obdobia 17. až 19. storočia "Reminiscencie"
Barborin palác prvá miestnosť, Rytierska sieň, je najväčšou miestnosťou na hrade. Sála mala v 16. storočí lunetovú klenbu, po ktorej sa zachovali už len stopy. Ďalšie miestnosti slúžili ako obytné priestory.
Rotunda ojedinelý štvorlístkový (štvorapsidový) pôdorys odlišuje trenčiansku Rotundu od všetkých doteraz známych centrálnych stavieb na Slovensku.
Lapidárium podzemie Barborinho paláca s expozíciou fragmentov kamenných článkov.
Matúšova veža je dominantou Trenčianskeho hradu. Bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu.
Panská kaplnka patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.
Letná veža a jej obytné priestory mali drevený obklad. Cez 1. poschodie bola prepojená s letnou terasou, umiestnenou pred kaplnkou a palácom Zápoľskovcov.

Dolné nádvorie ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie. Zakúpiť si tento okruh je možné len hodinu pred uzatvorením hradu.

 

Pedagogický dozor:

Na 10 detí má 1 pedagogický dozor vstup zdarma.

Špeciálne prehliadky:

Cena je podľa platného cenníka veľkého prehliadkového okruhu. Minimálny počet návštevníkov na jednu prehliadku je 15 platiacich osôb. Na základe objednávky minimálne 5 dní vopred. V prípade nenaplnenia prehliadky objednávateľ doplatí vstup skupiny v hodnote vstupného dospelej osoby do 15 osôb.  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. Správa hradu si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo neumožniť konanie špeciálnej prehliadky.

Príplatok za špeciálnu prehliadku:

Prehliadka mimo riadnych prehliadok Veľkého okruhu do trvania poslednej riadnej prehliadky  30,00 €.           

Prehliadky po poslednej riadnej prehliadke Veľkého okruhu  110,00 €.

Prednáška Včelárskeho ekologického spolku Slovenska 

Prednáška v trvaní 45 min., organizovaná Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska. Maximálny počet návštevníkov na jednu prednášku je 20 osôb. Na základe záväznej objednávky minimálne 10 dní vopred 110,00 € 

Foto + video na komerčné účely 50,00 €/ hod. 

 

Aktuálny cenník vstupného na Trenčiansky hrad, platný od 1.4.2024

MALÝ OKRUH / bez sprievodcu

VEĽKÝ OKRUH / so sprievodcom

Dospelí  9,00 €  12,00 €
Dôchodcovia, študenti 19 - 26 rokov  8,00 €  9,00 €
Žiaci a študenti 7 - 18 rokov  4,00 €  5,00 €
Deti do 6 rokov zdarma zdarma
ŤZP, ŤZP-S  3,00 €  3,00 €
EXTERIÉRY HRADU (v predaji od 17:30 do 18.30 hod.)
Dospelí  3,00 €
Žiaci a študenti 7 - 18 rokov  1,50 €
DODATOK K CENNÍKU                                      
Pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 detí)                    zdarma
Deti z detských domovov, špeciálne školy  zdarma
Sprievodca cestovného ruchu s preukazom  zdarma
Deti do 6 rokov  zdarma
Držitelia preukazu ICOM, UNESCO, ICOMOS  zdarma
Novinári po predložení novinárskeho preukazu  zdarma

Zamestnanci múzeí

(po predložení platného preukazu, platí aj pre ČR)

 zdarma

Vojnoví veteráni

 zdarma

 

Hladomorňa