Aktuality

25.11.2021
Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021

Zámer priameho nájmu č. 2/2021 bol zverejnený: dňa 21. 10. 2021 - prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade).

23.11.2021
Suvenírová eurobankovka Alexandra Dubčeka

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka začína Trenčianske múzeum v Trenčíne predaj zberateľskej suvenírovej eurobankovky "Alexander Dubček".

19.11.2021
OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre Trenčiansky hrad

Od pondelka 22.11.2021 platia pre Trenčiansky hrad nové opatrenia. Hrad čaká aj zmena v otváracích hodinách.

19.11.2021
OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Od pondelka 22.11.2021 platia pre pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne nové opatrenia! Pobočky čakajú aj ďalšie zmeny v otváracích hodinách.

15.11.2021
Prednáška: 500 rokov od úmrtia Hedvigy Tešínskej - manželky Štefana Zápoľského

Vo štvrtok 25.11.2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční prednáška pod názvom “500 rokov od úmrtia Hedvigy Tešínskej - manželky Štefana Zápoľského“.

12.11.2021
Predĺženie súťaže "Matúšov štetec"

Pre veľký záujem o súťaž a pre vzniknuté komplikácie na školách, sme sa rozhodli termín ukončenia súťaže predĺžiť do 30.11.2021!

12.11.2021
OZNAM: Opatrenia platné od 15.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Od pondelka 15.11.2021 prechádza okres Bánovce nad Bebravou do 3. stupňa ohrozenia.

11.11.2021
OZNAM: o zmene otvorenia Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v nasledovné dni

Zmeny otvorenia Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci. Otvorený aj v soboty 13.11 a 20.11.2021. Zatvorený v utorok 16.11 a v pondelok 22.11.2021.

3.11.2021
Výstava "Trenčín a Trenčiansky hrad" je prístupná pre verejnosť

V priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade bola sprístupnená výstava "Trenčín a Trenčiansky hrad". Obrazy pochádzajú zo zbierok Trenčianskeho múzea a zberateľa JUDr. Slavomíra Moška.

1.11.2021
OZNAM: Opatrenia platné od 1.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Od pondelka 1.11.2021 prechádza okres Trenčín a Bánovce nad Bebravou do 2. stupňa ohrozenia.