Aktuality

21.9.2021
Na Trenčianskom hrade sa oceňovalo

V rámci podujatia Flores Musarum odovzdali dňa 20.9.2021 štyri kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za roky 2020 a 2021 ocenenia umelcom pôsobiacim v kultúrnej oblasti.

17.9.2021
Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 1/2021

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade za účelom umiestnenia vysielacích zariadení.

17.9.2021
OZNAM: Opatrenia platné od 20.9.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Pobočky Trenčianskeho múzea sú otvorené výlučne pre osoby v režime OTP. Opatrenia v pobočkách sa prispôsobujú stupňom aktuálneho Covid automatu podľa epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch.

17.9.2021
Návrat k pôvodnému cenníku a hradným okruhom!

Opäť používame pôvodný cenník s obnovenými trasami hradných okruhov.

17.9.2021
OZNAM: Opatrenia platné pre Trenčiansky hrad od 13.9.2021  (aktualizácia k 11.10.2021)

Uprostred septembra, prichádzajú v rámci COVID automatu ďalšie zmeny v okrese Trenčín. Od 13.9.2021 platia pre Trenčiansky hrad pravidlá pre 1.stupeň ohrozenia (červená farba).

16.9.2021
OZNAM o zatvorení Trenčianskeho múzea v Trenčíne - Župného domu

Dňa 17.09.2021 bude Trenčianske múzeum v Trenčíne - Župný dom, zatvorený.

14.9.2021
Oznam o neskoršom otvorení Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci

Dňa 16.09.2021 bude do 12:00 hod. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka z technických príčin zatvorený.

14.9.2021
KONFERENCIA k 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho

Trenčianske múzeum v spolupráci s katedrou histórie FF TU Trnava organizuje konferenciu pri príležitosti 700. výročia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho. Konferencia sa bude konať v kasárni, v priestoroch Trenčianskeho hradu 23.- 24.9.2021.

13.9.2021
Oznam o skrátení otváracích hodín hradu

Trenčiansky hrad bude z dôvodu konania sa koncertu dňa 15.9. 2021 zatvorený už od 17:30 hod.

10.9.2021
OZNAM platný od 13.9.2021: Pobočky Trenčianskeho múzea otvorené výlučne pre OTP!

Pobočky Trenčianskeho múzea sú od 13.9.2021 otvorené výlučne pre osoby v režime OTP. Opatrenia v pobočkách sa prispôsobujú stupňom aktuálneho Covid automatu podľa epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch.