Aktuality

19.11.2020
Draškovičovský kaštieľ čaká obnova z nórskych fondov

Renesančný Draškovičovský kaštieľ zo 17. storočia v Čachticiach prešiel od svojho vzniku niekoľkými premenami. Ďalšia zmena ho čaká na budúci rok.

15.11.2020
Oznam: Otvorenie pobočiek Trenčianskeho múzea

Otvárame pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne!

12.11.2020
Zažite Noc múzeí a galérií v pohodlí domova

Obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií 2020, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť 16. mája 2020, bude nakoniec v sobotu 14. novembra, a to veľmi netradične - ONLINE!

12.11.2020
Trenčiansky hrad opäť otvorený!

Trenčiansky hrad bude od 15.11.2020 opäť otvorený, a to každý deň od 9:00 hod. do 17:00 hod.

10.11.2020
SÚŤAŽ - Ako dobre poznáš Trenčiansky hrad?

Súťaž pod názvom „Ako dobre poznáš Trenčiansky hrad?“ bude prebiehať na našej facebook stránke od 10.11. do 6.12.2020.

26.10.2020
Oznam: Zatvorenie Trenčianskeho hradu

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že od soboty 24.10.2020 je Trenčiansky hrad zatvorený v rámci opatrení pred šíriacou sa pandémiou.

23.10.2020
Oznam: Zatvorenie pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že od soboty 24.10.2020 bude Trenčianske múzeum a jeho pobočky zatvorené v rámci opatrení pred šíriacou sa pandémiou.

22.10.2020
Vyšla nová publikácia z dejín Trenčína!

Autor vychádza z rukopisu Liber duas continent partes…. In secunda Novitiorum Coadiutorum, nachádzajúcim sa v A Jézus Társasága Magyrországi Rendtartománya Levéltára v Budapešti. Po obsiahlom úvode, v ktorom popisuje dejiny jezuitského rehoľného domu v Trenčíne a rukopis, prepisuje záznamy o kandidátoch na vstup do rádu.

22.10.2020
Oznam: O zatvorení Draškovičovského kaštieľa v Čachticiach

Informácia o zatvorení Draškovičovského kaštieľa v mesiaci október.

15.10.2020
Trenčiansky hrad bližšie k získaniu značky európskeho kultúrneho dedičstva

v Trenčianskom múzeu v Trenčíne bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym múzeom v Trenčíne ako správcom historickej pamiatky "Trenčiansky hrad" a Občianskym združením TREUM. Cieľom spoločného memoranda je zápis Trenčianskeho hradu medzi miesta európskeho kultúrneho dedičstva ako nadnárodnej pamiatky v...