Aktuality

5.6.2020
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje výsledok verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020 na prenájom časti pozemku za účelom predaja suvenírov na Trenčianskom hrade.

3.6.2020
Otvorenie Kúrie Ambrovec

Trenčianske múzeum v Trenčíne dňa 2. júna 2020 slávnostne otvorilo Kúriu Ambrovec v Beckove.

21.5.2020
Veľký a malý okruh Trenčianskeho hradu opäť prístupný!

Vážení návštevníci, s potešením Vám oznamujeme, že od dnešného dňa, t.j. 21.5.2020, sme pre verejnosť opäť sprístupnili Veľký a Malý prehliadkový okruh na Trenčianskom hrade.

15.5.2020
Zverejnenie zámeru verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade v celkovej výmere 3 m2 za účelom predaja suvenírov.

7.5.2020
Otvorenie Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek Trenčianskeho múzea

Milí návštevníci, radi by sme Vás informovali o otvorení Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek Trenčianskeho múzea.

7.5.2020
Oznam: Zmena otváracích hodín Podjavorinského múzea

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom bude 8.5.2020 z prevádzkových dôvodov zatvorené.

6.5.2020
OZNAM: Otvorenie pobočiek Trenčianskeho múzea

Vážení návštevníci, od 7. a 8.5. 2020 sa pre verejnosť otvoria pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

27.3.2020
Trenčiansky hrad sa opäť zahalí do tmy počas Hodiny Zeme

Trenčiansky hrad sa 28. marca symbolicky ponorí do tmy, počas najväčšej celosvetovej akcie so zapojením verejnosti vôbec, s názvom "Hodina Zeme".

25.3.2020
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne ruší obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 na prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 3 m2

10.3.2020
Oznam: Uzatvorenie všetkých pobočiek Trenčianskeho múzea

Vážení návštevníci, od 10.3.2020 do odvolania budú všetky pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne (Župný dom, Trenčiansky hrad, Podjavorinské múzeum, Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka) uzatvorené.