Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
19.11.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 137/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoV 137-2021 SNM Dubcek A.pdf PDF kópia 6,77 MB
16.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202122899_Z dokumenty/zmluvy/11_2021/KZ Z202122899_Z Ag naradie - agrodeal.pdf PDF kópia 1,19 MB
15.11.2021 Dohoda č. 150/2021 o splátkovom kalendári dokumenty/zmluvy/11_2021/Dohoda 150-2021 o splatkovom kalendari Sessel farma.pdf PDF kópia 1,02 MB
12.11.2021 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb dokumenty/zmluvy/11_2021/Vypoved zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb Slovak Telekom.pdf PDF kópia 1,63 MB
12.11.2021 Poistná zmluva č. 11-59013 dokumenty/zmluvy/11_2021/Poistna zmluva 11-59013 Union.pdf PDF kópia 3,28 MB
5.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202121962_Z dokumenty/zmluvy/11_2021/KZ Z202121962_Z KALIBRA.pdf PDF kópia 1,67 MB
25.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202121018_Z dokumenty/zmluvy/11_2021/KZ Z202121018_Z RML Trencin.pdf PDF kópia 1,83 MB
4.11.2021 Dohoda o urovnaní č. 148/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/Dohoda o urovnani 148-2021 Anatex.pdf PDF kópia 1,12 MB
3.11.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (1-796272926529) dokumenty/zmluvy/11_2021/dodatok k Zmluve o poskytovani VS Telekom - NMnV.pdf PDF kópia 2,52 MB
3.11.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (1-796273939666) dokumenty/zmluvy/11_2021/dodatok k Zmluve o poskytovani VS Telekom - Beckov.pdf PDF kópia 2,63 MB
3.11.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (1-796274189150) dokumenty/zmluvy/11_2021/dodatok k Zmluve o poskytovani VS Telekom - Uhrovec.pdf PDF kópia 2,63 MB
22.10.2021 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. 147/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/Z o pouzivani muzejneho katalog systemu ESEZ 4G 147-2021.pdf PDF kópia 3,42 MB
28.10.2021 Zmluva č. 146/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/10_2021/Z c. 146-2021 o spolupraci pri zabezpecovani rozvoja CR DIVO o.z..pdf PDF kópia 1,7 MB
26.10.2021 Zmluva o spolupráci pri organizovaní vzdelávacieho podujatia č. 145/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/Z o spolupraci pri organizovani vzdelavacieho podujatia c. 145-2021 Planet Lover.pdf PDF kópia 1,5 MB
26.10.2021 Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 144/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/Dohoda o zvyseni kvalifikacie 144-2021 Keliarova.pdf PDF kópia 1,15 MB
25.10.2021 Zmluva o komisnom predaji č. 143/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/Z o komisnom predaji 143-2021 MEMOEURO SK.pdf PDF kópia 1,8 MB
25.10.2021 Licenčná zmluva č. 142/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/LZ 142-2021 Badzgonova.pdf PDF kópia 1,23 MB
7.10.2021 Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti č. 138/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/Z o vypozice nehnutelnosti 138-2021 Mesto TN.pdf PDF kópia 3,22 MB
19.10.2021 Licenčná zmluva č. 141/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/LZ 141-2021 Mestske kult. stredisko NMnV.pdf PDF kópia 1,58 MB
19.10.2021 Licenčná zmluva č. 140/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/LZ 140-2021 Jambor.pdf PDF kópia 1,28 MB