Aktuality

26.10.2020
Oznam: Zatvorenie Trenčianskeho hradu

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že od soboty 24.10.2020 je Trenčiansky hrad zatvorený v rámci opatrení pred šíriacou sa pandémiou.

23.10.2020
Oznam: Zatvorenie pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že od soboty 24.10.2020 bude Trenčianske múzeum a jeho pobočky zatvorené v rámci opatrení pred šíriacou sa pandémiou.

22.10.2020
Vyšla nová publikácia z dejín Trenčína!

Autor vychádza z rukopisu Liber duas continent partes…. In secunda Novitiorum Coadiutorum, nachádzajúcim sa v A Jézus Társasága Magyrországi Rendtartománya Levéltára v Budapešti. Po obsiahlom úvode, v ktorom popisuje dejiny jezuitského rehoľného domu v Trenčíne a rukopis, prepisuje záznamy o kandidátoch na vstup do rádu.

22.10.2020
Oznam: O zatvorení Draškovičovského kaštieľa v Čachticiach

Informácia o zatvorení Draškovičovského kaštieľa v mesiaci október.

15.10.2020
Trenčiansky hrad bližšie k získaniu značky európskeho kultúrneho dedičstva

v Trenčianskom múzeu v Trenčíne bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym múzeom v Trenčíne ako správcom historickej pamiatky "Trenčiansky hrad" a Občianskym združením TREUM. Cieľom spoločného memoranda je zápis Trenčianskeho hradu medzi miesta európskeho kultúrneho dedičstva ako nadnárodnej pamiatky v...

8.10.2020
Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 2/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín zverejňuje zápisnicu priameho nájmu č. 2/2020.

8.10.2020
Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín zverejňuje zápisnicu z priameho nájmu č. 1/2020.

6.10.2020
Zmena veľkého prehliadkového okruhu

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili na zmenu veľkého prehliadkového okruhu.

6.10.2020
Oznam: Zmena otváracích hodín Katovho domu a Kostnice

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili na zmenu otváracích hodín Katovho domu a Kostnice v mesiaci október.

5.10.2020
Trenčiansky hrad má novú atrakciu!

V priestoroch pod Jeremiášovou baštou, na hornej terase južného opevnenia, bola inštalovaná funkčná replika trebuchetu. Návštevníkov má preniesť do obdobia stredoveku.