Blog

Donačná listina pre Matúša Čáka na hrad Trenčín a Trenčiansku župu

Od vydania novej donačnej listiny pre Matúša Čáka na hrad Trenčín a Trenčiansku župu uplynulo 722 rokov. Táto listina obsahuje nepriame informácie o Matúšových činoch, ktorými mal Václavovi (Ladislavovi) dopomôcť ku korunovácii v Stoličnom Belehrade. Ako sa tu kráľ zmieňuje, práve Matúš na tom niesol najväčšiu...

Zo života starých trenčianskych spolkov: Vznik elitného spolku trenčianskych intelektuálov "Slovenský kruh" (január 1919)

Po skončení 1. svetovej vojny zaznamenal Trenčín výrazný prírastok nových spolkov, ktoré vznikali takmer zo dňa na deň a ich obľuba medzi obyvateľmi mesta rástla. Jedným z nich bol aj Slovenský kruh ako spolok slovensky cítiaceho meštianstva.

Čo sa písalo v novinách v predvianočnom čase v roku 1923

Poďme sa spolu preniesť v čase a zalistovať si v novinách Trenčan, ktoré vydával mestský farár Andrej Marsina a ktoré sa stali významným trenčianskym týždenníkom, vychádzajúcim každú sobotu. Išlo o katolícke periodikum, ktorého prvé číslo vyšlo 22. decembra 1923 a druhé číslo 29. decembra 1923.

Donačná listina pre trenčianskeho župana Bohumíra

Donačné listiny nám dnes pomáhajú sledovať skutky, zaslúžilé činy, ale i útrapy a majetkové domény uhorských šľachticov, ktorí žili pred mnohými storočiami. Výnimkou nie je ani listina kráľa Bela pre trenčianskeho župana Bohumíra, veď vďaka nej dnes môžeme pozorovať príbeh jedného z popredných šľachticov svojej...

815. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O HRADE BECKOV

Prvá písomná zmienka o hrade Beckov sa objavuje na prelome 12. a 13. storočia. Uhorský kronikár Anonymus ho spomína v tvare castrum Blundus medzi hradmi, ktoré zaujali starí Maďari hneď po svojom príchode do Karpatskej kotliny už na prelome 9. a 10. storočia. Zistené následné poveľkomoravské osídlenie lokality potvrdzuje, že...

120. výročie narodenia Rudolfa Bednárika, významného etnológa a univerzitného profesora

Dňa 17. novembra si pripomíname výročie narodenia univerzitného profesora PhDr. Rudolfa Bednárika, DrSc., slovenského etnológa, ktorý spolu s profesorom Andrejom Melicherčíkom stál pri obnovení Národopisného seminára na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1947.

17. NOVEMBER - POCTA SLOBODE

Od roku 2001 oslavujeme 17. november ako štátny sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu. Tento deň získal svoj titul vďaka udalostiam, ktoré sa konali v novembri 1939 a následne aj od 17. novembra v roku 1989.

Archeologický výskum objektu Kavalier na Trenčianskom hrade

Počas letných mesiacov prebiehal na Trenčianskom hrade archeologický výskum pod vedením archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD. z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorý bol zameraný na objekt Kavalier.

110. výročie vysvätenia a otvorenia trenčianskej synagógy

Dňa 23.9. 2023 si pripomíname 110. výročie súvisiace s trenčianskou synagógou, ktorá bola slávnostne otvorená a vysvätená v utorok 23. septembra 1913 (21. elula 5673) o 15-tej hodine. Nahradila drevenú synagógu z 18. storočia, ktorá v období rozkvetu trenčianskej židovskej komunity pred prvou svetovou vojnou už kapacitne ani...

Reštaurovanie cechovej prikrývky a zakladacej listiny trenčianskej synagógy

Trenčianskemu múzeu v Trenčíne sa vďaka štedrej finančnej pomoci Fondu na podporu umenia podarilo zreštaurovať ďalšie vzácne predmety. Ide o tzv. smútočné súkenné prikrývadlo mlynárskeho cechu z obce Lubina, datované do roku 1873 a zakladaciu listinu trenčianskej synagógy z roku 1913.