Blog

Opis slobodného kráľovského mesta Trenčín. Údaje nám poskytujú informácie o tom, koľko tu bolo domov, obyvateľov či remeselníkov, koľko ľudí sa hlásilo ku akej viere či aké nápisy sa nachádzali v meste Trenčín.

Súčasťou fondu našej muzeálnej knižnice je aj niekoľko kusov historických máp, medzi ktorými vyniká mapa krajín Rakúskeho cisárstva z roku 1856 General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden Länder.

Pred 170. rokmi navštívil Trenčín prvý a posledný krát rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I.

Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, si počas svojej existencie vybudoval odbornú knižnicu, ktorá sa aj v súčasnosti považuje za jednu z najunikátnejších prírodovedných knižníc na Slovensku a v Čechách. Jej súčasťou sú aj prírodovedné ročenky, ktoré Spolok vydával v rokoch 1878-1910 a ktoré dokumentujú spolkovú...

Fond našej muzeálnej knižnice ukrýva nenápadný skvost v podobe knihy malého formátu, ktorá je však pozoruhodná nielen svojim obsahom, ale aj témou a autorom, ktorý bol považovaný za jedného z najuznávanejších mužov svoje éry Wiliam Cavendish.

26. apríla 2022 si pripomenuli 150. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej, významnej spisovateľky, poetičky, prozaičky a zakladateľky slovenskej literatúry pre mládež.

Pamiatky nie sú len kúskom histórie, ale prinášajú zaujímavé možnosti, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu. Takou pamiatkou je aj Trenčiansky hrad, ktorý ukrýva množstvo nevšedných a výnimočných predmetov, ktoré svojou podstatou obohacujú exponáty Trenčianskeho múzea v Trenčíne a sú lákadlom pre...

Od roku 1984 je 18. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili článok o histórii budovy, kde sídli Podjavorinské múzeum, ktoré je v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Aká je história a medzníky samotného múzea? Prečítajte si v článku,...