Blog

Na jeseň 2021 sa tímu pod vedením nášho archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD. podarilo na zatiaľ utajenej lokalite na Považí nájsť a odborným spôsobom vyzdvihnúť hromadný nález („poklad“) bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej. Záchrana pokladu je unikátnym výsledkom spolupráce medzi Trenčianskym múzeom (odborná...

V medzivojnovom období kolorit Trenčína dotvárali aj židovské spolky, o ktorých existencii a činnosti sa môžeme dozvedieť už iba zo stránok staršej regionálnej tlače. V roku 1921 žilo v Trenčíne 1 624 Židov, čo predstavovalo približne 15 % z celkového počtu obyvateľov mesta, a pôsobilo tu viacero židovských...

Vianočné oblátky sú u nás dnes chápané ako jeden zo symbolov Vianoc, majú však aj oveľa starší, kresťanský význam.

Dňa 12.11.2022 si pripomíname 150. výročie narodenia slovenského právnika a národného dejateľa Karola Štúra.

Opis slobodného kráľovského mesta Trenčín. Údaje nám poskytujú informácie o tom, koľko tu bolo domov, obyvateľov či remeselníkov, koľko ľudí sa hlásilo ku akej viere či aké nápisy sa nachádzali v meste Trenčín.

Súčasťou fondu našej muzeálnej knižnice je aj niekoľko kusov historických máp, medzi ktorými vyniká mapa krajín Rakúskeho cisárstva z roku 1856 General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden Länder.

Pred 170. rokmi navštívil Trenčín prvý a posledný krát rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I.

Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, si počas svojej existencie vybudoval odbornú knižnicu, ktorá sa aj v súčasnosti považuje za jednu z najunikátnejších prírodovedných knižníc na Slovensku a v Čechách. Jej súčasťou sú aj prírodovedné ročenky, ktoré Spolok vydával v rokoch 1878-1910 a ktoré dokumentujú spolkovú...

Fond našej muzeálnej knižnice ukrýva nenápadný skvost v podobe knihy malého formátu, ktorá je však pozoruhodná nielen svojim obsahom, ale aj témou a autorom, ktorý bol považovaný za jedného z najuznávanejších mužov svoje éry Wiliam Cavendish.