Blog

Koncom decembra si pripomíname 115. výročie narodenia stredoškolského profesora, významného vlastivedného pracovníka, historika a dlhoročného riaditeľa Trenčianskeho múzea Štefana Pozdišovského.

Predvianočný čas v tradičnom vidieckom prostredí Stredného Považia v 1. polovici 20. storočia.

Dňa 27.11.2021 si pripomíname 100-sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Zatiaľ čo v prvej časti nášho miniseriálu venovanému tejto tematike sme si pripomenuli jeho rodný dom v Uhrovci, v druhom pokračovaní sa budeme venovať samotnému Alexandrovi Dubčekovi.

Dňa 27. novembra 2021 si pripomenieme 100. výročie významnej udalosti - narodenie slovenského politika a osobnosti spätej s prelomovým rokom 1968 – Alexandra Dubčeka. S touto udalosťou je neodmysliteľne spojený aj dom, v ktorom sa narodil a ktorý je zhodou okolností rodiskom ešte jedného významného Slováka – Ľudovíta...

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea bývalá dlhoročná riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Katarína Babičová.

23. októbra si pripomíname 280. výročie narodenia náboženského spisovateľa, cirkevného hodnostára a bernolákovca Ondreja Mesároša

Začiatkom septembra si pripomíname európsky deň židovskej kultúry, v rámci ktorého sa prezentuje židovské kultúrne dedičstvo, ktoré zanechali židia na európskom kontinente počas svojej dlhej histórie.