Aktuality

3.3.2023
Výstava stavebnice Playmobil - "Poď na hrad a postav si svoj svet"

Na Trenčianskom hrade prebieha interaktívna výstava stavebnice Playmobil. Deti si môžu vyskúšať, čo všetko sa dá zo stavebnice postaviť a inšpirovať sa vystavenými zostavami.

10.2.2023
ZAČALA SA 2.ETAPA REKONŠTRUKCIE PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE NA HRAD

Dňa 6.2.2023 sa začali stavebné práce na Matúšovej ulici, počas ktorých prebieha 2.etapa rekonštrukcie vodovodnej prípojky, na ktorú bude nadväzovať obnova prístupovej komunikácie medzi prvou a druhou hradnou bránou.

2.2.2023
Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade"

Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade" bude financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľom NFP je IROP - MKSR.

31.1.2023
Aký bol rok 2022 v Trenčianskom múzeu? (Tlačová správa)

Trenčianske múzeum v Trenčíne v roku 2022 privítalo vo svojich pobočkách 173 429 návštevníkov. Je to z pohľadu celkového počtu návštevníkov druhý najlepší výsledok po roku 2019, kedy pobočky múzea navštívilo o 2036 návštevníkov viac.

8.12.2022
Na Trenčianskom hrade sa pripravuje výstava rozprávkových kostýmov zo slávnych rozprávok

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s pražským Barrandov Studio pripravuje na Trenčianskom hrade unikátnu výstavu originálnych filmových kostýmov z obľúbených československých rozprávok. Výstava sa otvára 15.decembra 2022 a potrvá do 29.januára 2023.

6.12.2022
Prednáška: Uhorskí rytieri v záhrobí

Dňa 8.12.2022 sa v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom uskutoční prednáška "Uhorskí rytieri v záhrobí" s podtitulom "Stredoveké cesty do Očistca sv. Patrika.

29.11.2022
Múzeum prevzalo bronzové odliatky pamätných mincí Alexandra Dubčeka od Národnej banky Slovenska

Riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko a zástupca riaditeľa JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. na pôde Divadla P.O. Hviezdoslava prebrali bronzové odliatky pamätných a zberateľských mincí, ktoré boli vydané pri príležitosti 100.výročia narodenia RSDr. Alexandra Dubčeka Národnou bankou Slovenska.

29.11.2022

Podmienky priameho nájmu č. 02/2022 na prenájom časti nebytového priestoru.