Blog

110. výročie vysvätenia a otvorenia trenčianskej synagógy

Dňa 23.9. 2023 si pripomíname 110. výročie súvisiace s trenčianskou synagógou, ktorá bola slávnostne otvorená a vysvätená v utorok 23. septembra 1913 (21. elula 5673) o 15-tej hodine. Nahradila drevenú synagógu z 18. storočia, ktorá v období rozkvetu trenčianskej židovskej komunity pred prvou svetovou vojnou už kapacitne ani...

Reštaurovanie cechovej prikrývky a zakladacej listiny trenčianskej synagógy

Trenčianskemu múzeu v Trenčíne sa vďaka štedrej finančnej pomoci Fondu na podporu umenia podarilo zreštaurovať ďalšie vzácne predmety. Ide o tzv. smútočné súkenné prikrývadlo mlynárskeho cechu z obce Lubina, datované do roku 1873 a zakladaciu listinu trenčianskej synagógy z roku 1913.

Zabudnutý trenčiansky dobročinný spolok, ktorý spojil katolíckeho a evanjelického farára, aj židovského rabína.

Za predsedníctva prednostu sirotského úradu v Trenčíne Dr. Leopolda Sušického bola dňa 20.9.1929 založená „Okresná starostlivosť o mládež“ ako dobrovoľné združenie, ktorého účelom bola starostlivosť o mládež celého Trenčianskeho okresu. Medzi zakladajúcich členov patrili nielen mestské autority ako napríklad...

Jozef Ľudovít Holuby

Jozef Ľudovít Holuby bol významnou osobnosťou 19. a začiatku 20. storočia a taktiež jedným z posledných polyhistorov, žijúcich na území Slovenska. Bol nielen národne uvedomelým človekom a kňazom, ale aj prírodovedcom, historikom, archeológom, spisovateľom a národopiscom, ktorý priekopnícky ovplyvnil rozvoj niekoľkých...

Reštaurovanie vzácnych tlačí

V rámci projektu reštaurovania vzácnych tlačí s finančnou podporou Fondu na podporu umenia sa podarilo Trenčianskemu múzeu v Trenčíne zachrániť ďalšie štyri tlače, ktoré pochádzajú z historického fondu knižnice Trenčianskeho múzea. Všetky štyri tlače boli vyhlásené Ministerstvom kultúry SR za historické knižničné...

Mestský ženský spolok v Trenčíne

Pred 150 rokmi bol v Trenčíne založený „Mestský ženský spolok“. Pri jeho zrode stál budúci uhorský minister dopravy a obchodu Gabriel Baroš a manželka župana Irma Maršovská, jeho protektorkou bola grófka Filoména Chorinská - Niczky z Drietomského kaštieľa.

NÁBOŽENSKÁ TOLERANCIA JOZEFA II. A ŽIDIA

Jozef II. je známy predovšetkým ako osvietenský panovník a reformátor. Jednou z dodnes najznámejších reforiem je vydanie tzv. Tolerančného patentu v roku 1781. V skutočnosti by sme nemali hovoriť o jednom, ale o niekoľkých patentoch, pretože text dokumentu prechádzal úpravami a bol vydávaný a uvádzaný do platnosti v rôznych...

AKÉ SYMBOLY SKRÝVAJÚ PORTRÉTNE MAĽBY

V minulosti sa na obrazoch hodnotila najmä forma, resp. umelecké spracovanie. Námety obrazov nehrali veľkú rolu. To v 30. rokoch 20. storočia zmenil nemecký historik umenia Aby Warburg. Ten ovplyvnil veľkú skupinu vtedajších bádateľov, na čele s Erwinom Panofskym, ktorí v námetoch stredovekých a renesančných diel začali...

Na jeseň 2021 sa tímu pod vedením nášho archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD. podarilo na zatiaľ utajenej lokalite na Považí nájsť a odborným spôsobom vyzdvihnúť hromadný nález („poklad“) bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej. Záchrana pokladu je unikátnym výsledkom spolupráce medzi Trenčianskym múzeom (odborná...

V medzivojnovom období kolorit Trenčína dotvárali aj židovské spolky, o ktorých existencii a činnosti sa môžeme dozvedieť už iba zo stránok staršej regionálnej tlače. V roku 1921 žilo v Trenčíne 1 624 Židov, čo predstavovalo približne 15 % z celkového počtu obyvateľov mesta, a pôsobilo tu viacero židovských...